1. Nếu Quý khách không nhận được email hoặc SMS thông báo về thông tin cuốc xe taxi Nội bài  từ địa chỉ flybus.vn@gmail.com hoặc tin nhắn brandname của FLYBUS.VN trong vòng 30 phút sau khi thanh
toán thành công, Quý khách vui lòng liên hệ với hoặc bộ phận CSKH nhanh trực tuyến, đặt xe giữ chỗ của FLYBUS.VN qua số điện thoại: (84) 984255 755, email flybus.vn@gmail.com để được trợ giúp.

2. Trường hợp Khách hàng đã thanh toán tiền cuốc xe trước. Để hoàn tiền cuốc xe taxi Nội Bài đã đặt trên website www.flybus.vn, Quý khách vui lòng gửi thư điện tử tới địa chỉ flybus.vn@gmail.com hoặc liên hệ (84) 984 255 755. Tất cả các cuốc xe đều được toàn tiền 100% nếu nguyên nhân khách quan không thuộc về phần chủ quan của Quý Khách.

3. Để thay hành trình đối với taxi Nội Bài và thời gian xe đón đưa đã đặt trên website www.flybus.vn, Quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận trợ giúp qua địa chỉ thư điện tử flybus.vn@gmail.com hoặc liên hệ (84) 984 255 755  để được trợ giúp. Việc thay đổi hành trình và thời gian khởi hành đều được Miễn Phí tại FLYBUS.

4. Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin xe đón đưa, hành khách sẽ được thông báo qua địa chỉ thư điện tử flybus.vn@gmail.com hoặc tin nhắn SMS.

5. Để kiểm tra lại chi tiết thông tin cuốc xe, đề nghị Quý Khách kiểm tra qua email, tin nhắn trên điện thoại hoặc liên hệ tới (84)984 255755 để được trợ giúp.