Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với Điều kiện Sử dụng trang web của FLYBUS.VN và công bố cách thức mà Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Bắc Việt (Sau đây gọi tắt là “flybus.vn” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình, bao gồm các khách hàng thường xuyên của FLYBUS.VN, thành viên sử dụng wesite của FLYBUS.VN (“Thành viên sử dụng website”).
Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Quý khách, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, FLYBUS.VN không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. 
FLYBUS.VN có quyền sửa đổi chính sách bảo mật theo thời gian nếu cần thiết, các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi kèm ngày được đóng dấu để Quý khách có thể cập nhật phiên bản mới nhất của chính sách Bảo mật thông tin. 

Điều 1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

1. Đối với thành viên sử dụng website.

a)       Để tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho khách hàng (kể cả việc đặt chỗ trực tuyến).

b)      Để tiến hành và quản lý việc đặt xe đưa đón cho hành khách (kể cả việc đặt xe trực tuyến)

c)       Để đảm bảo sự an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến.

d)      Để cung cấp các tiện ích du lịch và dịch vụ đặc biệt.

e)       Để gửi đến thành viên các chương trình ưu đãi và khuyến mãi mới nhất để giữ mối liên kết giữa thành viên và chương trình.

f)       Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ thành viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

g)      Để liên hệ với thành viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ thành viên.

2. Đối với các thành viên sử dụng là đại lý phòng vé.

a)       Để tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho khách hàng.

b)      Để đảm bảo sự an toàn trong quá trình giao dịch thanh toán.

c)       Để cung cấp các tiện ích du lịch và dịch vụ đặc biệt.

d)      Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

e)       Để liên hệ với thành viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ thành viên.

Điều 2. Loại thông tin thu thập.

1. Đối với thành viên sử dụng website.

a)       Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;

b)      Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;

c)       Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;

d)      Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi thành viên sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.

2. Đối với các thành viên sử dụng là đại lý phòng vé.

a)       Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp);

b)      Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email;

c)       Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;

Quý khách có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết. Trong trường hợp đó, FLUBUS.VN có thể sẽ không cung cấp cho Quý khách những dịch vụ đầy đủ và chất lượng vì sự thiếu hụt thông tin.

FLYBUS.VN thu thập và sử dụng các Thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi khi nhận được sự cho phép của người đại diện hợp pháp hoặc người bảo hộ của trẻ. Người đại diện hợp pháp / người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa Thông tin cá nhân của trẻ để xác nhận hoặc hủy tại các đại lý phòng vé của chúng tôi

Điều 3. Phương pháp thu thập Thông tin cá nhân

FLYBUS.VN sẽ thu thập Thông tin cá nhân (tham khảo Điều 2) qua website và các đại lý phòng vé của chúng tôi.

Điều 4. Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân thu thập

FLYBUS.VN sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Quý khách cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho hành khách hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Điều 5. Công bố Thông tin thu thập

FLYBUS.VN có thể công bố Thông tin Cá nhân cho bên thứ ba như các đại lý du lịch, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác liên quan đến du lịch theo sự đồng ý trước của Quý khách với mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất.

FLYBUS nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, nhà tư vấn hoặc các bên thứ ba khác đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập, xử lý và công bố Thông tin Cá nhân sẽ kiểm soát và tuân thủ Chính sách Bảo mật này.

Bên cạnh đó, FLYBUS.VN có thể công bố Thông tin Cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan pháp luật và chính phủ vì lý do an ninh, hải quan, xuất nhập cảnh và các mục đích khác theo luật định đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hoặc của pháp luật.

Điều 6. Hủy các Thông tin cá nhân.

Tổ chức thu thập dữ liệu là Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Bắc Việt, có trụ sở đặt tại Hà Nội, Việt Nam. Chi tiết về công ty có trong trang web Flybus.vn .

Chúng tôi được phép liên lạc với người sử dụng khi cần thiết thông qua: email, tin nhắn SMS, fax, thư, điện thoại, gặp trực tiếp để thực hiện các hoạt động bán hàng hoặc thăm dò ý kiến, đo lường sự hài lòng của khách hàng nhằm từng bước cải thiện chức năng của trang web Flybus.vn.

Chúng tôi cũng sẽ liên lạc với người sử dụng để cung cấp cho người dùng các thông tin liên quan đến các chương trình khuyến mại và chiến dịch quảng cáo (người dùng có thể đăng ký sử dụng vào bất cứ lúc nào).

Điều 7. Thay đổi các chi tiết cá nhân và từ chối nhận các thông tin quảng cáo

Mỗi thành viên của trang web Flybus.vn có quyền xem những thông tin cá nhân của mình trên trang web và thay đổi theo mong muốn. Để thực hiện việc này, người sử dụng cần đăng nhập vào trang web và thay đổi thông tin. Người sử dụng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cần thiết hoặc chứng minh thông tin tài khoản đăng nhập bằng cách kích hoạt đường dẫn qua email đăng ký.

Khách hàng đã đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi có thể từ chối nhận các bản tin, thông tin thương mại và quảng cáo bất cứ lúc nào hoặc cấm truyền tải thông tin cá nhân cho các đơn vị khác trừ khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Khách hàng có thể xóa các dữ liệu cá nhân trên Flybus.vn vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, một số thông tin liên quan đến mục đích kế toán vẫn được chúng tôi lưu giữ một cách hợp pháp.

Điều 8. Hủy các Thông tin cá nhân.

1. Thủ tục hủy.

Các thông tin thu thập sẽ bị hủy sau khi được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với các chính sách nội bộ và vì các lý do khác để bảo vệ thông tin theo quy định của các luật có liên quan. (Tham khảo tại điều 4: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân thu thập).

2. Phương pháp hủy.

Các thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được hủy bởi các phương tiện hủy giấy chuyên dụng hoặc bằng cách đốt bỏ, và các thông tin cá nhân được lưu giữ bằng các thiết bị điện tử sẽ bị hủy bằng cách phương pháp điện tử phù hợp để bảm bảo chúng không thể phục hồi sau khi hủy.

Điều 9. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân.

Để đảm bảo sự an toàn của Thông tin cá nhân khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, các nhân viên kỹ thuật của FLYBUS.VN sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và thiết bị phần cứng như sau:

1. Các thông tin cá nhân quan trọng sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.

2. Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin

a. FLYBUS.VN đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của khách hàng từ tin tặc và virus máy tính.

b. Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.

3. Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin cá nhân.

4. Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật thông tin cá nhân,FLYBUS.VN đảm bảo rằng sự bảo vệ thông tin cá nhân được kiểm soát và người phụ trách tuân thủ đúng các quy định được đề ra.

Điều 10. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại.

Quý khách có quyền khiếu nại về các dịch vụ được cung cấp bởi FLYBUS.VN

Nội dung khiếu nại cần có:

– Lý do khiếu nại;

– Thông tin Quý khách, gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại có chữ ký;

FLYBUS.VN sẽ xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày (kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại)

Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử gửi đến địa chỉ
emailflybus.vn@gmail.com
Chính sách Bảo mật được cập nhật vào ngày 13/07/2018.
Quý khách có thể liên hệ 1900 633 959 để biết thêm thông tin về việc quản lý Thông tin Cá
nhân.